Chinese Information Operation

21 04 2020

We at PPT don’t usually pay much attention to what the Chinese Embassy is doing in Bangkok. However, a recent story by Voranai Vanijaka at Thisrupt caught our attention.

Referring to The Great Pacific Twitter War, he explains that the Chinese Embassy has gotten in on the attacks by Chinese nationalists on Thais and others that’s been going on for a week or so.

The thing that sprung out at us was the Chinese Embassy’s hamfisted Information Operation, complete with trolls and fake news. It issued the following statement:

Statement by the Spokesperson of the Chinese Embassy in Thailand Concerning Recent Online Statements Related to China

I have noticed there are many online statements related to China recently. First of all, I want to underline that the One China Principle is irrefutable and China is firmly opposed to anyone making any erroneous statement inconsistent with the One China Principle anytime, anywhere. Having said that, I want to point out that the One China Principle is a long-standing principle consistently recognized and supported by the Thai government and the Thai general public. The recent online noises only reflect bias and ignorance of its maker, which does not in any way represent the [long]standing stance of the Thai government nor the mainstream public opinion of the Thai People. The scheme by some particular people to manipulate the issue for the purpose of inflaming and sabotaging the friendship between the Chinese and Thai people will not succeed.

The friendship between China and Thailand dates back to ancient times, and the expression of “China and Thailand as one family” is a genuine epitome of our bilateral relationship. Be it the Asian financial crisis, the Wenchuan earthquake in China, the Indian Ocean tsunami, or the COVID-19 we are facing now, China and Thailand, as well as the people of both countries, have always stood firmly together and extended each other support and assistance during these trying times, which speaks volume of the fine tradition of the two peoples sharing weal and woe. At the most critical moment of China’s campaign against the COVID-19, we are blessed with valuable support from the Thai royal family, the Thai government and various social sectors. Now that the situation in China is turning around,the Chinese government, Chinese enterprises and social organizations are rallying up to provide Thailand with assistance to defeat the virus, despite enormous domestic pressure of epidemic rebound. The people from both countries feel deeply indebted and grateful to each others’ kindness.

Virus respects no borders, and there is no “sin” when it comes to this epidemic. Working together with concerted efforts is the only right way forward. We deeply believe that the long-tested China-Thailand friendship will stand the trial of this epidemic, and the kinship of “China and Thailand as one family” will emerge stronger with more vitality after we jointly overcome this challenge.

โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแถลงการณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเทศจีนบนโลกออนไลน์ในช่วงนี้

ดิฉันสังเกตพบว่า ในช่วงนี้มีการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของทั้งประเทศจีนและประเทศไทย ก่อนอื่น ดิฉันขอเน้นย้ำว่า หลักการจีนเดียว เป็นหลักการที่ไม่ต้องสงสัย ฝ่ายจีนยืนหยัดคัดค้านบุคคลใดที่แสดงความคิดเห็นที่ผิดพลาดต่อหลักการจีนเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม ในขณะเดียวกัน ขอชี้ให้เห็นว่า หลักการจีนเดียว เป็นจุดยืนที่รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยยึดมั่นมาเป็นเวลานาน ความคิดเห็นส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์สามารถสะท้อนอคติและความไม่รู้ของตนเท่านั้น แต่ไม่สามารถแสดงถึงจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยและความคิดเห็นกระแสหลักของประชาชนชาวไทยได้ คนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ใช้โอกาสนี้ทำให้เรื่องขยายใหญ่โตลุกลามออกไป พยายามวางแผนมุ่งร้าย ยุแยงเพื่อทำให้ผู้คนผิดใจกัน ซึ่งความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

มิตรภาพระหว่างจีน-ไทยมีมาช้านาน “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เป็นคำบรรยายที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการเงินในเอเชีย หรือแผ่นดินไหวเมืองเวิ่นชวนในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย หรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในวันนี้ก็ตาม จีน-ไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมฟันฝ่าความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ลำบาก ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดของการต่อต้านการแพร่ระบาดของจีน พระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาลและทุกแวดวงสังคมของไทยได้ให้การสนับสนุนอันมีค่าแก่จีน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของจีนเริ่มดีขึ้นเป็นครั้งแรก แม้ว่าจีนเองจะมีแรงกดดันอย่างยิ่งจากกรณีโรคระบาดย้อนกลับมาอีกครั้ง รัฐบาล ผู้ประกอบการ ตลอดจนแวดวงสังคมของจีนต่างก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือฝ่ายไทยอย่างสุดความสามารถ ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

ไวรัสไม่มีพรมแดน ยิ่งไม่มี “บาปดั้งเดิม” การเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค การจับมือกันรับมือเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้อง พวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีน-ไทยนั้นจะสามารถผ่านบททดสอบการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปได้ หลังจากประสบการณ์ในครั้งนี้ มิตรภาพที่แสนพิเศษดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” จะสามารถเปล่งพลังที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้น

One-China policy is always dear to the Beijing regime’s heart and propaganda. The “ancient times” blarney is always repeated and the Communist regime claiming to be “blessed with valuable support from the Thai royal family” is jaw-dropping, but not unusual for the Embassy. The thing that amused us was the capacity of the Spokesperson of the Chinese Embassy in Thailand speaking for Thailand’s government and the Thai people.

While visiting the Chinese Embassy Facebook page, we noticed another post that seems to take IO in Thailand to the Americans and fans conspiracy theory in Thailand. It posts this discussion of a recent academic paper and claims it supports the claims emanating from China that the virus originated in the USA. It does nothing of the kind, stating that the paper “charts the ‘incipient supernova’ of COVID-19 through genetic mutations as it spread from China and Asia to Australia, Europe and North America…”. The paper should also debunk conspiracy theories in the USA that China created the virus in a lab.


Actions

Information
%d bloggers like this: