A letter from Rung

17 04 2021

PPT posts a translation of a Facebook post from Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, held without bail on lese majeste and other charges. She is currently refusing some food in protest at being refused bail. The letter is translated by Ann Norman

ถึงทุกคน
To Everyone,Rung

เราเข้าใจทุกคนนะ เข้าใจมากๆนะ ทั้งคนที่อยากให้เรากลับมากินข้าวได้แล้วและคนที่ส่งกำลังใจให้ เรายังโอเคนะ ความดันอะไรก็ยังปกติดี เราขอบคุณและเราดีใจที่ทุกคนไม่ลืมเรา
I understand you all, I really understand, both the people who want me to be able to go back to eating and the people sending their moral support. I am still OK. Whatever the pressures, [it’s] still normal. I am thankful and happy that you all haven’t forgotten me.

แต่เราไม่อยากให้ทุกคนลืมเหมือนกันว่าเราทำเพราะอะไร ตอนแรกเราไม่อยากทำแบบนี้หรอกเราเคยคุยกับเพนกวินว่า เราไม่ทำนะ เราอาจจะไม่ไหว แต่เพนกวินมันแน่วแน่มากว่ามันต้องทำเพื่อประท้วงกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมกับเราและสื่อสารถึงทุกคน รวมถึงมนุษย์ผู้มีอำนาจด้วยว่า การจองจำเราไว้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายและทารุณ
But I also don’t want you all to forget what I’m doing this for. At first I didn’t want to do like this at all. I spoke with Penguin saying, “I won’t do it. I might not be able to take it.” But Penguin was more resolute saying it must be done to protest the injustice of the procedures with regard to us and to convey the message to everyone, including the people with the power, that our being detention like this is cruel and inhumane.

เราสองคนเป็นแค่นักศึกษาปีสามและปีสี่ เราแค่ออกมาพูดให้ทุกคนได้ยินว่าเราคิดอะไรอยู่และมีความคาดหวังต่อประเทศนี้ยังไงบ้างเรา แค่อยากให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างเหมาะสม แต่สุดท้ายคุณก็เอา 112 มาใช้กับเรา และไม่ใช่แค่กับเรา แต่รวมตั้งแต่วัยแก่ยันเด็ก เด็กที่สุดอายุ 14 ปีที่โดนยัดข้อหานี้ โดยที่เจตนาของทุกคนมันไม่มีอะไรไปมากกว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากจะมีสถาบันกษัตริย์ที่เขาสามารถกราบไหว้และเทิดทูนได้อย่างเต็มใจ
The two of us are only third- and forth-year [university] students. The only thing we can do is speak out so all can hear what we are thinking and what our hopes and expectations are for this country. We only wanted to start progress through paths that are good and by changing in an appropriate way. But in the end [Article] 112 [the lese majesty law] was used against us. But people from the elderly to children—children only 14 years old!—have had this charge shoved at them, and none of these people desire anything more than for their lives to get better and to have a monarchy that they are able to honor and esteem wholeheartedly.

เมื่อมันมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเมื่อมันมีสิ่งที่ผิดพลาดไปเราในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันย่อมต้องพูดคุยกัน แนะนำกันเพื่อให้สังคมนี้ไปต่อได้และมีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ควรกระทำต่อกันไม่ใช่เหรอ
When there is something we need to adjust, when there is something wrong, we, as fellow humans, must discuss it together—advise each other so that society can move on and adjust onto a better path. Isn’t this something fellow humans should do for each other?

การอดอาหารประท้วงของเราสองคนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองที่เรากำลังบอกว่า เราอยากให้เขาปล่อยตัวชั่วคราวเรา ให้เราได้สู้คดีอย่างเต็มที่ แต่มันก็เพื่อคนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองในตอนนี้ มันไม่มีใครเลยที่สมควรจะโดนกระทำแบบนี้
The two of us fasting in protest isn’t only for ourselves, to say we want them to free us temporarily so we can do everything possible to fight this case, but it is also for every person being prosecuted for political reasons right now. There is no one who should be treated this way.

เราขอบคุณแล้วเราเข้าใจในความห่วงใยของทุกคน ก่อนหน้านี้เรากลัวว่าทุกคนจะลืมว่าเราอยู่ในนี้จนถึงวันนี้เราอยู่ในเรือนจำมาเกือบ 40 วันแล้ว เรากลัวคนลืมว่าเรากำลังประท้วงด้วยการอดอาหารอยู่ แต่พอมีแคมเปญนี้เกิดขึ้นเราดีใจนะ ดีใจมากที่ทุกคนไม่ลืมกัน
We thank you for and understand the concerns of each of you. Before this, we were afraid that everyone would forget us in here, and now it’s been 40 days. We were afraid people would forget that we were still on a hunger strike. But soon a campaign started up and we are happy—very happy that everyone hasn’t forgotten us.

แต่เราอยากจะขอร้องทุกคนว่าตอนนี้สิ่งที่ทางเราและทุกคนที่เห็นข้อความนี้ต้องทำ คือ การบอกกับคนทั้งโลกว่าพวกเราถูกกักขังอยู่ในนี้เพราะว่าอะไรและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเราออกไป
But I ask each person right now, ourselves and everyone who sees message, tell people around the world why we are currently imprisoned and demand our release.

ทุกคนจำได้ไหมเมื่อปลายปีที่แล้วที่เกิดการชุมนุมขึ้นมากมายเกิด กระแสขึ้นมากมายข่าวการชุมนุมในประเทศไทยดังไปถึงต่างประเทศทั่วโลก โดยความช่วยเหลือของพวกเราทุกคนนี่แหละ ที่ทำให้ตอนนั้นเราสามารถพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้อย่างเปิดเผย มันเป็นเพราะทุกคนจริงๆ ตอนนั้นเราถึงกล้าออกมาพูดและเรายังถึงคงพูดอยู่เพราะมีทุกคนสนับสนุนเรื่องนี้ไปด้วยกัน ตอนนั้นเรารู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆ
Everyone remembers at the end of last year when many [mass] protests happened, the stream of news about the protests rose loud in the country, all the way to other countries throughout the world. With the help of all us who did [something] for [the movement] back then, we were brave to come out speaking and we will continue speaking because everyone supports this matter together. Back then we were so truly thankful for each person.

และในตอนนี้เราก็ต้องการการสนับสนุนจากทุกคนอย่างเต็มที่เหมือนตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราไม่รู้ว่ามันมากเกินไปไหม แต่ขอได้ไหม ทำให้พวกเราได้ออกไปที บอกทุกคนในประเทศนี้ บอกทุกคนในโลกที ว่าตอนนี้เรากำลังถูกทารุณด้วยกระบวนการอยุติธรรม ทำให้มันเป็นแคมเปญใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งได้ไหม
And now we need the support of each person, everything you can do, same as back then, one more time. I don’t know if it is too much [to ask], but may I ask you to do [whatever you can] to get us out? Tell everyone in this country, tell everyone in the world, that right now were are being treated inhumanely with procedural injustice. Make the campaign grow bigger one more time, can you?

ถ้าหลังจากข้อความนี้จบลงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราคิดว่าเราคงได้อยู่ในนี้ตลอดไป
If after this message, nothing happens, I think that we will probably stay in here forever.

เราเชื่อในพลังของคนข้างนอก”
I believe in the power of the people on the outside!

รุ้ง ปนัสยา
Rung Panusaya
16 เม.ย. 64
April 16, 2021
(โพสต์โดยพี่สาวน้องรุ้ง)
(Posted by the older sister of Rung


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: