My heartfelt tribute to Mainueng, a great poet

25 04 2017

In Memoriam – a tribute to Mainueng

–  Narisara Viwatchara

วันที่ 23 เมษายนเป็นวันครบรอบสามปีที่ นักกวีเอก ไม้หนึ่ง ก. กุนที นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ที่ถูกสังหารชีวิตอย่างป่าเถื่อนเลือดเย็นโดยการบงการจากเผด็จการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ครองอำนาจอันป่าเถื่อนในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ดิฉันแน่ใจว่าบาปนี้จะต้องมีการชำระสักวันหนึ่งค่ะ และจนถึงบัดนี้ตำรวจก็ยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้

ในโอกาสนี้ดิฉันจึงเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษสดุดีและไว้อาลัยด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักต่อสู้ ไม้หนึ่ง ก. กุนที มาณโอกาสนี้ค่ะ

My Heartfelt Tribute to Mainueng, A Great Poet

On April 23, 2017, it’s the third anniversary of the untimely death of  Kamol Duangphasuk, widely known among Thailand’s Red Shirt activists as “Mainueng Kor Kunthee.” (ไม้หนึ่ง ก. กุนที)

He was assassinated by an unidentified gunman who approached his car and shot at him five times at close range in a restaurant parking lot in northern Bangkok.

The assassin escaped on a motorcycle. Mainueng, whose pen name (ไม้หนึ่ง) means “Wood One” –to be passed on — was hit twice in the chest and died later in a hospital.  His death came one month before the military coup that locked down Thai society,  abolished parliamentary democracy and took away from the rural poor a voice in society. In doing so, the coup leaders, headed by Prayuth Chan-ocha, have restored the elites to their accustomed but hardly justified place in Thai Society.

Mainueng strongly opposed the 2006 military coup and the subsequent crackdown on critics of the monarchy. He took part in many rallies of the United Front for Democracy against Dictatorship (UDD). He was also very active in the campaign against Article 112 of the Penal Code, the  lèse majesté law, which has been widely used to criminalize free expression and imprison writers, journalists, academics and publishers. His murder is one of a string of violent attacks on activists.

His poems were published in a number of magazines including the prestigious Matichon Weekly in the 1990s. His poetry had a hard political edge, enough to make him a target of a pseudo-vigilante group known as the Rubbish Collection Organization that threatened publicly to hunt down opponents of the monarchy, describing them as trash.

Mainueng was not just a democracy activist, he was bright and visionary. He had been at the forefront of the Red Shirt and civil rights movements. He risked his life on many occasions by speaking of injustices in Thai society in which the elite enjoy privileges they believe to be granted from heaven while the poor have always been at rock bottom. He had received prior requests and warnings from the Royal Thai Army to stop his activities in pursuit of democracy and free speech.

His poetry depicted the causes and effects of the political situation and the plight of the poor under the watchful eyes of Thai dictators. He was popular for his direct poetic style and for articulating strong political messages. His poems call for social justice, the rights of the rural poor and for challenging the forces of oppression.

His style of poetry writing was unique and outstanding, not always conforming to the rules of Thailand’s traditional upper-class poetry. Rather he used his own mind and the free flow of thought in telling of the everyday life story in a simple way. Some of his poems were terse and on target, equivalent to that of Japanese Haiku, which seeks to pack the maximum amount of meaning into the fewest possible words.

Because of Mainueng’s outspoken public speaking and poetry, Thai authorities, particularly from the Rubbish Collection Organization headed by a mean-spirited doctor and army general, Riengthong Nannah, put a price on his head.  Although it has never been confirmed, democracy advocates believe this organization declared open war on them at its launch in 2013 and was responsible for Maineung’s brutal death.

The rubbish collection organization, which, reportedly, has received funding from the military and/or the untouchable, has offered rewards to urge people to inform them of any anti-monarchy or anti-lese majeste activities. Those who are not staunch supporters of the royal family and the monarchy are targets. Many of us have gone into exile rather than face prison.

Mainueng came from an ordinary Thai family. He put himself through college like many students from the impoverished Northeast. He earned his bachelor’s degree in Liberal Arts while working part time doing odd jobs. Throughout his college years, he witnessed dictatorial behavior of many of his employers and thus he stated to himself in his various writings that he had to do something about change for a better society. He saw the democracy movement and politics as one of the ways for such a change.

With the third anniversary of his assassination, I wish to translate one of his most heartfelt political poems:

“Worship the free spirit and the courageous Red Shirts
Worship ordinary folks who dare to challenge the dictator
Worship the enlightened who escaped from the cult
Never ever worship those who tell you to live like the dust under the feet.*”

———————————-
*Dust under the feet (ฝุ่นใต้ตีน)” is a reference to ordinary people with no royal  lineage.

Narisara on the barbaric lese majeste law

12 03 2017

The following post is provided by Narisara Viwatchara, who lives in exile after being accused of lese majeste under Article 112 of Thailand’s law:

The lese majeste law is indeed barbaric and contradictory. How could you know the truth when you don’t even know if the one who praises the royals is being truthful?

Praising the royals is the ONLY way for anyone to talk about them openly and without fear of reprisal. If you utter even a slight hint of negativity, it could land you in a Thai jail.

The lese majeste law hinders creativity. Time and again, creative and talented people are thrown in jail for allegedly defaming the monarch. Some two years ago, two university students sentenced to five years in jail for staging a play allegedly defaming an imaginary king!

This despicable law extends beyond Thailand so that the protection of the monarch is universal. It can be used against anyone, anywhere in the world who states anything in a negative tone with references to the monarch, queen, heir apparent and regents, even if such criticism is based on the truth!

No civilized nation should have such a warped law and oppress her people!

I am sure a growing number of the populace now realize that they have been deceived all these years by the royalist elite but they are too fearful to express themselves.

Thais are basically non-violent people. Royalists know this and that may be why they have been able to control the minds of the people for so long. They are not always successful, so the violence of the state backs up their ideological hold.

All of Thailand’s neighbors got rid of their parasitic monarchy a long time ago. So did most other countries in the world.

Thailand must rid of itself of this undemocratic hold on government where the king is the head of state. Thailand must be a republic.

Narisara on lese majeste

4 03 2017
narisara

Photo from New Mandala

Herself accused of lese majeste, Narisara Viwatchara, now in exile, sent this post to PPT:

My humble opinion and analysis of the barbaric lese majeste (LM) law or Article 112 of the Thai Criminal Code.

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ) เปรียบเสมือนเป็นเซลล์มะเร็งร้ายในร่างกายคนเรา ที่ทำให้เราหยุดความคิดสร้างสรร หยุดการพูด การแสดงออก จนในที่สุดเกิดความกลัวจนเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางการงานและเศรษฐกิจของตัวเองและลานไปถึงของประเทศ พวกเราทุกคนจะต้องจัดการทำลายเชื้อร้ายตัวนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่ประเทศชาติจะดิ่งลงเหวนรก

Lese majeste law (Article 112) is like a cancer cell in our body. It inhibits creativity in the mind and causes self-censorship and fear which ultimately become a drag to the nation’s economic progress. It must be removed quickly before the country sinks into the abyss!

ภายใต้กฎหมายมินใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าดูถูกดูหมิ่นกล่าวร้าย พระมหากษัตริย์ ราชินีองค์รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริง ก็ตามจะต้องได้รับโทษ อย่างน้อย 3 ถึง 15ปี ต่างกรรมต่างวาระ

Under the draconian lese majeste law, it is stated that no one shall make any negative remarks to 4 individuals regardless of whether it is based upon factual information, lest they spend up to 15 years in jail for each offense, if convicted.

เมื่อปีที่แล้วผู้พิพากษาท่านหนึ่งได้รวมเอาสุนัขของกษัตริย์ร่วมอยู่ด้วยหมดของกฎหมายมินด้วย

In a bizarre legal brief in connection with LM case last year, a royal dog was included by a judge to be shielded from defamation!

กฎหมายมินหรือมาตรา 112 มีคำจำกัดความดังนี้

Article 112 of the Criminal Code purely states,

คำจำกัดความมาตรา 112ให้อ่านข้างต้น

“Whoever defames, insults, or threatens the king, queen, the heir, or the regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.”

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภา 2014 คดีเกี่ยวกับกฎหมายมินได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก

After General Prayuth Chan-ocha seized control of the country in the May 2014 coup, the number of lese majeste (LM) cases have increased exponentially throughout the country.

ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะได้รับการกดดันโน้มน้าวให้ยอมรับผิดเพื่อให้ได้รับการผ่อนโทษ แต่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกจะถือว่าผู้ต้องหาผู้นี้จะ ได้รับเกียรติเป็นวีรบุรุษหรือวิรสตรีค่ะ

Most defendants are urged to plead guilty in order to get a leniency from the judge. In the eyes of any civilized nation, all of the alleged defendants would be considered a hero!

ผู้ต้องหาคดีหมิ่นในขณะนี้ที่โดนติดคุกทั่วประเทศไทยก็ได้แต่หวังให้ได้รับการพิจารณาจากกษัตริย์ให้ลดหย่อนผ่อนโทษ

A number of lese majeste defendants who are in jail now are hoping for a partial or full pardon from the Monarchy, otherwise they would all be spending years and years in jail.

ถึงแม้ว่าจะถูกจองจำตามที่ศาลตัดสินเมื่อเวลาออกจากคุกก็จะมีชะนักติดหลังไปตลอดชีวิต

Even if they serve out the whole sentences, they will be ostracised by Thai society. Victims of lese majeste prosecutions in Thailand often carry a stigma with them for the rest of their lives!

ที่น่าเศร้าสลดใจอย่างมากที่เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลทหารคดีหมิ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย

Unfortunately, today in Thailand and under the current military regime the enforcement of the unjust lese majeste law is increasing in an ever relentless manner.

คุณพงษ์ศักดิ์ สีบุญเพ็ง อาชีพจีดทัวร์ อายุ49ปีได้รับการลงโทษเป็นเวลา 60 ปีเนื่องจากเขียนข้อความใน Facebookในเชิงหมินพระบรมราชานุภาพ

Just to illustrate how bad things have become under the junta, earlier last year, a 49-year-old tour operator Pongsak Sriboonpeng was given a record lese majeste sentence for six posts made to Facebook that were deemed to insult the late king. The military court judge sentenced him to 10 years for each post.

เมื่อสารภาพแล้วก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเพียง 30 ปี

The 60-year-term was halved after he pleaded guilty.

อีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีคนงานในโรงแรมอายุ 30 ปีมีลูกสองคนถูกตัดสินให้จำคุก 56 ปีด้วยข้อหามินแต่เมื่อรับสารภาพแล้วก็ลดหย่อนผ่อนโทษลงเหลือ 28 ปี

In a separate case, a 30-year-old hotel worker and mother of two was sentenced to 56 years by a court in the northern city of Chiang Mai. Her sentence was also halved after a guilty plea.

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ใช้เวลาในการโน้มน้าวให้ผู้ต้องหารับสารภาพเพื่อย่นเวลาในการปิดคดีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียพระเกียรติต่อกษัตริย์ถ้าคดีต้องยืดยาวออกไป

As in most lese majeste cases, Thai authorities urge the defendants to plead guilty to save time. A prolonged trial could be seen to potentially damage the Monarchy’s reputation, someone who is often described as “compassionate”.

บางคนที่เชื่อในอุดมการณ์ตัวเอง และมีความหนักแน่นใจว่าตัวเองไม่ผิด ในขณะที่โดนจับห้าปีแรกหรือระหว่างการไตร่สวนก็ตาม

Of course there are those who refuse to plead guilty (either at trial or at least during the first five years after their arrest).

คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่ง โดนจับในข้อหามินเนื่องจากเป็นบรรณาธิการนิตยสารประชาธิปไตยที่โปรทักษิณและถูกตัดสินจำคุก 11 ปีอย่างไรความเป็นธรรม

There’s also Somyot Pruksakasemsuk, a prominent democracy activist and editor of a pro-Thaksin magazine, who in 2013, was sentenced to 11 years in prison for allegedly defaming the king. Several rights groups condemned his sentence as an affront to freedom of expression in the Southeast Asian country.

การตัดสินถูกจำคุกอย่างยาวนานกล่าวกันว่าเนื่องจากคุณสมยศต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหมิน แทนที่จะพิจารณาว่าที่พิมพ์เค้าพิมพ์อะไรกันแน่

Somyot was convicted of publishing two articles in a pro-democracy magazine that made negative references to the crown. However, some argue that the heavy sentence is less for what he published, and more for his efforts to reform the lese majeste law.

คุณสมยศได้ยื่นฎีกามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งดิฉันได้กล่าวว่าเขาอาจจะทนไม่ได้ต่อการทรมานทางด้านจิตใจอาจจะต้องขออภัยโทษ

He has filed an appeal with the royal court but has waited years to no avail for a decision. I have heard from his wife that he too may be forced to seek royal pardon, because of the physical and mental torture he has endured thus far.

นี่คือกระบวนการของกฎหมายหมินที่เป็นกฎหมายที่อำมหิตมาก ไม่ว่าคุณจะรับผิดหรือไม่ก็ตาม

That’s the way the system works, even for those who don’t plead guilty.

ใครที่ถูกกล่าวหาจะไม่ทราบว่าโดนเพราะอะไร คือจะถูกกล่าวหา แบบมั่วๆ เมื่อรับผิดแล้วทางสื่อมวลชนก็จะกระจายข่าวว่าได้รับอภัยโทษแล้วแทนที่จะออกข่าวว่าเค้าพูดอะไรในเนื้อหา

The lese majeste victim is charged and sentenced often without the details of the charges ever being particularly clear. Then the Monarchy is seen to grant a pardon, with the media sometimes giving more attention to the pardon than to the case itself.

โอกาสที่จะชนะในคดีหมินมีน้อยมากเนื่องจากว่าผู้พิพากษาทุกคนได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์

It doesn’t bode well for the almost impossible task of winning such a case, particularly when the judges were appointed and approved by the monarch in the first place.

อย่างไรก็ตามในความเห็นของดิฉันกฎหมาย หมินนี้จะมีผลตรงข้ามกับคนหัวโจกจัญไรที่สร้างขึ้นเนื่องจากว่าผู้คนที่โดนติดคุกด้วยข้อหานี้จะมีคนอีกอย่างน้อย 1,000,000 ดนที่จงเกลียดจงชังต่อสถาบันกษัตริย์

ความรักจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการบังคับผู้คนให้รักด้วยกฎหมายเถื่อนอันนี้ค่ะ

Nonetheless, I truly believe that for every LM conviction, there will at least a million or more people who will become disenchanted with the monarchy. After all, true love must come naturally and not by the enforcement of an unjust law.
%d bloggers like this: